خانه / مهندسی صنایع / مقالات صنایع / رتبه بندی عوامل موثر و ارائه مدل ریاضی پیش بینی قیمت سهام

رتبه بندی عوامل موثر و ارائه مدل ریاضی پیش بینی قیمت سهام

در این مقاله عوامل درونی و بیرونی موثر بر قیمت سهام که از بیشترین ارتباط با یکدیگر برخوردار می باشند در ۲۱ عامل مهم خلاصه گردیده اند.

پس از تعیین اهمیت نسبی عوامل با استفاده از تکنیک بردار ویژه، رتبه بندب با استفاده از روش تاپسیس فازی در حالت تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از رتبه بندی و وزن دهی عوامی هم چنین با توجه به نتایج روش حداقل مربعات معمولی به منظور تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر قیمت سهام، با بکارگیری مدل برنامه ریزی خطی و با در نظر گرفتن عوامل درونی سود سهام، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد سود سهام و عامل بیرونی قیمت طلا، مدلی برای پیش بینی قیمت سهام گروه بهمن ارائه گردید. نتایج نشان دهنده خطای کمتر مدل برنامه ریزی خطی در زمان مورد بررسی به روش ARIMA میباشد.

 

 

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

 

منبع : سیویلیکا

درباره ی HaMiDrEzA

پاسخی بگذارید