خانه / مهندسی صنایع / مقالات صنایع / ۴ مقاله در ارتباط با MRP

۴ مقاله در ارتباط با MRP

۴ مقاله فارسی در رابطه با برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

 

یکی از مهمترین عوامل بحران زا ، فقدان زیرساخت سیستمی کارآمد است، سیستمی که قادر باشد فرآیندهای سازمان و نیز تغییرات متعدد رفتاری آن را به صورت یکپارچه پوشش دهد ، برنامه ریزی را ممکن سازد ، کنترل را در سازمان فراگیر کند و با ساده سازی فرآیندها، سازمان های لخت و کند را به سازمان هائی چابک و سریع تبدیل سازد. موضوعی که مدیران در کشور ما به درستی به آن واقفند و برای دستیابی به آن تلاش می کنند، پس چرا به سیستم های مورد انتظار، دست نیافته اند؟

از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است فعالیتها گرد آوری شده با عنوان کنترل موجودی ها همواره مورد توجه خاص مدیریت، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است. سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص، سیستمهای برنامه ریزی و کنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده.

 

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

 

درباره ی HaMiDrEzA

پاسخی بگذارید