۶ سیگما

جزوه ۶ سیگما

شش ‌سیگما ( ۶ سیگما ) فلسفه بهبود مستمر است و به سمت عالی شدن در همه کارها پیش می‌رود. شش ‌سیگما سیستمی ‌است که تعیین می‌کند کجا قرار گرفته ‌ایم، دوست داریم کجا باشیم، چگونه به آن مقصد خواهیم رسید و چگونه در طول راه پیشرفت خواهیم ‌نمود.

شش ‌سیگما ( ۶ سیگما ) ابزاریست که برای میزان‌ سازی دقیق ماشین فرایند بکار می‌رود و اینکار را از طریق مشتری‌ مداری، بهبود مستمر و درگیر کردن و مشارکت همه اعضا در داخل و خارج سازمان انجام می‌دهد.

در مبحث شش‌سیگما، سه حوزه اصلی وجود دارد: حوزه اول فلسفه است که طریقه حرکت، چشم‌انداز و جهت حرکت سازمان را تعیین می‌کند. حوزه دوم مقیاس است که به سازمان این امکان را می‌دهد تا به طور دقیق نحوه عملکرد فرایندها را مشخص کند. حوزه سوم نیز روش‌شناسیاست. روش‌شناسی یک فرایند سیستماتیک است که موجب شناسایی، تبیین، اندازه‌ گیری، تحلیل، توسعه و استاندارد شدن یک فرایند می‌شود.

۶ سیگما یک روش رسمی برای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل ، بهبود و کنترل فرایندها می باشد. این روش آماری وقوع عیب را از سطح ۳ سیگما یا ۶۶,۸۰۰ عیب در میلیون به سطح ۶ سیگما یا کمتر از ۴ عیب در میلیون کاهش می دهد.

 

جزوه شش سیگما ( ۶ سیگما ) از جمال شهرابی

برای دانلود کلیک کنید

درباره ی HaMiDrEzA

پاسخی بگذارید