خانه / Welcome

Welcome

[av_section min_height=” min_height_px=’600px’ padding=’huge’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/engi.jpg’ attachment=’887′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’center center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’fade-in’ mobile_display=”] [av_button label=’بیشتر’ link=’manually,#about’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [/av_one_full] [/av_section] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-middle’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’-400px,0px’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas-copy-300×209.png’ attachment=’930′ attachment_size=’medium’ background_position=’center center’ background_repeat=’stretch’ animation=’fade-in’ mobile_display=’av-hide-on-mobile’] [av_image src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/Untitled-1.png’ attachment=’889′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image] [/av_one_full][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=’services’ color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas.png’ attachment=’833′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue836′ font=’entypo-fontello’ title=’درخواست ثبت کتاب’ link=’page,735′ linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

در این بخش شما میتوانید کتاب خود را جهت فروش ثبت نمایید.

[/av_icon_box] [/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue84f’ font=’entypo-fontello’ title=’بخش کتاب’ link=’page,713′ linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

شما میتوانید کتب دانشگاهی مورد نیاز خود را سفارش دهید.

[/av_icon_box] [/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue836′ font=’entypo-fontello’ title=’بخش پروژه’ link=’post_tag,79′ linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

در این بخش شما میتوانید پروژه های درسی انجام شده را دانلود نمایید.

[/av_icon_box] [/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue84b’ font=’entypo-fontello’ title=’بخش مقاله’ link=’post_tag,95′ linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

در این بخش شما میتوانید مقالات مرتبط با رشته های مهندسی را دانلود نمایید.

[/av_icon_box] [/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ title=’بخش جزوه’ link=’post_tag,95′ linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

در این بخش شما میتوانید جزوه های درسی را دانلود نمایید.

[/av_icon_box] [/av_one_fifth][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [/av_section] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas.png’ attachment=’833′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_one_third first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’] [av_image src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/5.jpg’ attachment=’918′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’category,7′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#878787′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’] مهندسی مکانیک
[/av_image] [/av_one_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’] [av_image src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/6.jpg’ attachment=’919′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’category,5′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#878787′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’] مهندسی فناوری اطلاعات
[/av_image] [/av_one_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’] [av_image src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/3.jpg’ attachment=’916′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’category,6′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#878787′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’] مهندسی صنایع
[/av_image] [/av_one_third][av_one_third first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’] [av_image src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/1.jpg’ attachment=’914′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’page,735′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#878787′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’] ثبت کتاب های فروشی
[/av_image] [/av_one_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’] [av_image src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/7.jpg’ attachment=’920′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’page,713′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#878787′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’] خرید کتاب
[/av_image] [/av_one_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’] [av_image src=’http://sama-engineer.ir/wp-content/uploads/2016/05/4.jpg’ attachment=’917′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=’av-hover-grow’ link=’category,161′ target=” caption=’yes’ font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#878787′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’] مهندسی معدن
[/av_image] [/av_one_third][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [/av_section] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=’COMPUTER’ color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas.png’ attachment=’833′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’بخش مهندسی فناوری اطلاعات’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=’26’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ custom_class=”] مظالب مربوظ به مهندسی کامپیوتر را از این بخش دریافت کنید
[/av_heading] [av_postslider link=’category,5′ columns=’4′ items=’12’ offset=’0′ contents=’title’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’50px,0px’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’fade-in’ mobile_display=”] [av_button label=’مطالب بیشتر’ link=’page,865′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [/av_one_full][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [/av_section] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=’industrial’ color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas.png’ attachment=’833′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’بخش مهندسی صنایع’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=’26’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ custom_class=”] مظالب مربوظ به مهندسی صنایع را از این بخش دریافت کنید
[/av_heading] [av_postslider link=’category,6′ columns=’4′ items=’12’ offset=’0′ contents=’title’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’50px,0px’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’fade-in’ mobile_display=”] [av_button label=’مطالب بیشتر’ link=’page,853′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [/av_one_full][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [/av_section] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=’mechanical’ color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas.png’ attachment=’833′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’بخش مهندسی مکانیک’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=’26’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ custom_class=”] مظالب مربوظ به مهندسی مکانبک را از این بخش دریافت کنید
[/av_heading] [av_postslider link=’category,7′ columns=’4′ items=’12’ offset=’0′ contents=’title’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’50px,0px’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’fade-in’ mobile_display=”] [av_button label=’مطالب بیشتر’ link=’page,862′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [/av_one_full][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [/av_section] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=’mining’ color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas.png’ attachment=’833′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’بخش مهندسی معدن’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=’26’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ custom_class=”] مظالب مربوظ به مهندسی کامپیوتر را از این بخش دریافت کنید
[/av_heading] [av_postslider link=’category,161′ columns=’4′ items=’12’ offset=’0′ contents=’title’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’50px,0px’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’fade-in’ mobile_display=”] [av_button label=’مطالب بیشتر’ link=’page,871′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’] [/av_one_full][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [/av_section] [av_section min_height=’100′ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=’about’ color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/footer_lodyas.png’ attachment=’833′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_image src=’http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/sama-logo-Copy.png’ attachment=’824′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=’av-hover-grow’ link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image] [/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’مرجع تخصصی مهندسی صما’ color=’custom-color-heading’ style=” custom_font=’#ffffff’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading] [av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’] هدف راه اندازی این سایت، گردآوری پروژه ها و مقالات مرتبط با رشته های فنی و مهندسی

و همچنین فروش کتاب های دانشگاهی مورد نیاز شما می باشد.
[/av_textblock] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue821′ font=’entypo-fontello’ title=’خدمات’ link=’manually,#services’ linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#ffffff’ custom_content=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=” custom_font=’#ffffff’ custom_border=”] ورود به صفحه خدمات
[/av_icon_box] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue859′ font=’entypo-fontello’ title=’فروشگاه’ link=’page,152′ linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#ffffff’ custom_content=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=” custom_font=’#ffffff’ custom_border=”] برای ورود به بخش خرید کتاب اینجا کلیک نمایید.
[/av_icon_box] [/av_one_half][av_hr class=’full’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’200′ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’] [av_contact email=’mhamidreza81@yahoo.com’ title=’به ما ایمیل بفرستید’ button=’ارسال’ on_send=” sent=’پیام شما ارسال شد!’ link=’manually,http://’ subject=” autorespond=” captcha=’active’ hide_labels=’aviaTBhide_labels’ form_align=” color=’av-custom-form-color av-light-form’] [av_contact_field label=’نام’ type=’text’ check=’is_empty’ options=” multi_select=” width=”][/av_contact_field] [av_contact_field label=’ایمیل’ type=’text’ check=’is_email’ options=” multi_select=” width=”][/av_contact_field] [av_contact_field label=’عنوان’ type=’text’ check=’is_empty’ options=” multi_select=” width=”][/av_contact_field] [av_contact_field label=’پیام’ type=’textarea’ check=’is_empty’ options=” multi_select=” width=”][/av_contact_field] [/av_contact] [/av_section]